Van Mechelen, Maarten, Center for Computational Thinking & Design, Aarhus University, Aarhus, Denmark