Talberg, Olav Niri, Department of Education, Universitetet i Oslo, Institutt for pedagogikk, Postboks 1092, Oslo, 0317, Norway