Sato, Taku, Naruse Mental Clinic, Machida-shi, Tokyo, Japan